Person browsing on the SCORE platform

SCORE Platform

Et digitalt økosystem for idrettslag

KUNDE

Never Offside Logo

TJENESTER

Ui/Ux-Design

Web design

Prototyping

Front End Development

Back End Development

VERKTØY

React Native

React

Laravel

NestJs

Figma

ProtoPie

Kubernetes

Apache Kafka

Docker

Score 2.0

Prosjektet startet i 2016 som en ren
billettløsning med Storhamar Hockey som pilotkunde. Derfra har løsningen vokst til å bli en digital platform som benyttes til e-handel,
markedsføring, kommunikasjon og innsikt. Platformen består av App for iOS/Android, web-billettsalg og adminpanel.

Playercards

Funksjonalitet

SCORE 2.0 er en digital “Alt i en-løsning” for sportsklubber. Grunntanken er å øke omsetning og engasjement ved å samle tjenester, tilbud og kommunikasjon på ett sted og dermed knytte fans og partnere tettere til klubben.

Noen av nøkkelfunksjonene i systemet er: Billettsalg og billettkontroll, kampprogram og resultater, statistikk og ligatabell, kampsenter, spillerpresentasjon, partnerpresentasjon, arrangementer, kiosk og auksjon og lotteri.

På administrasjonssiden får klubbene mulighet til direktekommunikasjon via. Push-varsel, sms og
e-post i forbindelse med publisering av nyheter, kamper, tilbud og generell informasjon.

Modulær layout

En av de største utfordringene for designet, var at systemet skal kunne benyttes av mange ulike sportsklubber av ulik størrelse og ambisjonsnivå. Derfor var det nært sagt umulig å designe en fast innholdsstruktur som ville fungere like godt for alle. Løsningen ble å designe grensesnittet som et modulært system med ulike “byggeklosser” hvor klubbene selv bruker de modulene de ønsker.
Samme prinsipp gjelder for menylinjen nederst på skjermen. Her finnes det 5 tilgjengelige “slots”. “Home” til venstre og “More” til høyre er fastlåst, mens de tre midterste plassene disponeres fritt av klubben.

Dermed kan en organisasjon som kun ønsker å benytte å selge kampbilletter, tilpasse app-oppsettet slik at billettsalget ligger lett tilgjengelig for deres brukere, mens en annen klubb kanskje heller ønsker å fokusere på content, salg av varer og statistikk.
Hvordan appen er organisert kan også endres aktivt for å til en hver tid fremme det som er mest aktuelt.

Landingssiden kan bygges opp av følgende moduler i valgfri rekkefølge: Kommende kamper, Spotlight, Nyheter, Sesongkortsalg, Medlemsskap, Spillerstatistikk, Ligatabell og Footer

Club apps

Utbreddelse

Pr. Oktober 2023 benyttes systemet av over 50 organisasjoner hovedsaklig innen Ishockey og fotball i Norge og Sverige. Høsten 2022 ble det også lansert flere apper innen håndball, innebandy og basket i Sverige. Totalt har løsningen 100 000+ unike brukere fordelt på alle installasjoner.